El Consorci del Palau de la Música Catalana presenta un superàvit d'un milió d'euros en el tancament provisional de l'exercici 2009

La Porta Clàssica 19-05-2010

El Patronat del Consorci del Palau de la Música Catalana, reunit aquest matí al Palau de la Generalitat, sota la presidència de José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, ha conegut el tancament provisional de l'exercici 2009. El resultat, que ha estat presentat pel director executiu de l'entitat, Joan Llinares, registra 1.013.649,13 € de superàvit, a l'espera del tancament definitiu, pendent només de l'auditoria de la Intervenció General. La Direcció Executiva del Consorci del Palau de la Música ha proposat deixar el superàvit com a romanent per fer front a les necessitats derivades de la situació que travessa el Palau de la Música. També s'ha aprovat el pressupost del Consorci per a l'any 2010, que preveu una reducció de les despeses d'un 19,28 % respecte del 2009, gràcies sobretot a l'estalvi en despeses de personal i disminució d'obres.

El tancament provisional de l'exercici 2009, amb un pressupost inicial de 7.445.111 €,  presenta uns ingressos de 7.905.994,04 €.

Aquesta quantitat procedeix dels orígens següents: una partida de 3.125.090,08 € que inclou els ingressos d'explotació de les instal·lacions del Palau (lloguer de sales a promotors, explotació d'espais, prestació de serveis...); una altra font d'ingressos, per valor de  3.011.641,56 €, són les transferències corrents del Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Les transferències de capital, que són les aportacions de les administracions públiques en el manteniment dels immobles, amb una xifra d'1.628.413,23 €, i els ingressos patrimonials, per un valor de 140.849,17 €, complementen el total d'ingressos.

El total de les despeses de l'exercici 2009 va ser de 6.892.344,91 €. 2.585.802,71 € corresponen a despeses de personal. 2.167.724,52 € són despeses de serveis i manteniment de les instal·lacions. 114.098,69 € són despeses financeres. 950.323,17 € corresponen a inversions reals fetes a l'edifici del Palau de la Música Catalana. 105.263,16 € pertanyen a la cancel·lació de préstecs i 969.132,66 € van ser despeses de transferències corrents, que són les aportacions del Consorci al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (600.000 €) i a l'Associació Orfeó Català (369.132,66 €). 

Aquestes són les xifres que permeten al Consorci del Palau de la Música Catalana, presentar un superàvit d'1.013.649,13 €, en l'avanç de tancament de l'exercici 2009, pendent únicament de l'auditoria de la Intervenció General.

En la mateixa reunió, celebrada aquest matí al Palau de la Generalitat, s'ha aprovat el pressupost del Consorci del Palau de la Música Catalana per a aquest 2010, per un import de 6.009.801,40 €, un 19,28 % menys que l'exercici anterior. Aquesta reducció obeeix, bàsicament, a la disminució de despeses de personal i d'obres a les instal·lacions del Palau de la Música Catalana.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris. Fes el primer!

L'enquesta

Carregant...

Em critiques?

Fas un concert i t'agradaria que un dels nostres crítics vingués a escoltar-lo? Omple el formulari!