Gerard Cadevall

Gerard Cadevall

Té 30 anys, és diplomat en Enginyeria Tècnica Tèxtil (UPC) i llicenciat en Periodisme (UAB). Després de treballar per a TV3 i Tele 5, ha fet diverses col·laboracions per a diaris com: El Periódico, Diari Avui i El Punt. Així mateix, ha col·laborat amb revistes especialitzades com: Mondo Sonoro i l'agenda cultural de Barcelona Butxaca. A banda, ha estat el conductor de diversos programes de ràdio a l'entorn de la música independent. La seva gran passió és (re)descobrir troballes sonores...

Arxiu de documents